Zůstaňme v kontaktu

Přihlašovací údaje vám zašleme na e-mail.

Nevyzvednutá zásilka

0bčas se nám stává, že i přes opakované upozornění si zákazník nevyzvedl nebo nepřebral zásilku, kterou jsme na základě objednávky pečlivě připravili, zabalili, předali přepravní službě a zaplatili náklady spojené s přepravou.

Ano, rozumíme, každému se to může stát, třeba byl mimořádně zaneprázdněn.

Ale určitě chápete i Vy nás, že jsme na expedici Vaší objednávky museli vynaložit určité úsilí i finanční prostředky.

Máme pro Vás návrh.

Ačkoliv nám to obchodní podmínky umožňují, nebudeme po Vás chtít  v první fázi zatím žádné smluvní pokuty ani kompenzaci vynaložených nákladů.

Rádi Vám Vaši objednávku zašleme ještě jednou a to navýšenou pouze o opakované zaslání (výši poštovného).

Pokud s tímto naším návrhem budete souhlasit, zašlete nám částku Vaší objednávky plus opakované poštovné, variabilní symbol = číslo objednávky na účet 409240181/2010. Vaši zásilku odešleme ihned, jakmile Vaše platba dorazí na náš účet.

Pokud nesouhlasíte a nepřihlásíte se ke své zodpovědnosti, budeme nuceni postupovat dle možností, které nám umožňuje zákon.

Možná jste plánoval/a, že si objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše nevyzvednete?


Nejdříve si řekneme, co si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce jste obdržel/a informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout, případně kdy Vám bude přepravcem doručeno.


Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a a proto předpokládáme, že o ni nemáte zájem.

Rádi bychom Vás upozornili, že to, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného, balného, nákladů souvisejících s vyskladněním a opětovným naskladněním, znehodnoceným obalem atd. od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Uhraďte částku 350,- Kč na účet 409240181/2010, variabilní symbol = číslo objednávky


Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci nákladů spojených s odesláním a opětovným naskladněním Vámi nevyzvednuté zásilky.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. 

Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného a balného uhradíte.


Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Chápejte, že se Vás nesnažíme v žádném případě zastrašit, ale že ani my nemůžeme doplácet na neserióznost našich zákazníků, protože kdybych jich bylo více takových, mohli bychom se dostat do finančních problémů a v konečném důsledky by to vedlo ke zdražení našeho zboží, což by nejvíce odnesli právě ti poctiví zákazníci, kteří si u nás výrobky objednají, vyzvednou a zaplatí.


Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci nákladů souvisejících s odesláním Vaší objednávky a jejím opětovném naskladnění.


Jen pro zajímavost:

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky jste nám navíc zvýšili náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží pečlivě zkontrolovat, znovu nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat, zajistit zpětnou logistiku zboží do skladů a plno jiné práce.


Takovéto náklady stojí giganty mezi českými internetovými obchody neuvěřitelné miliony korun měsíčně - a malé internetové obchody (nebo začínající obchody) to často i zlikviduje.

Že jste to nevěděli? Většina lidí to neví. Ale pro příště, prosíme, přemýšlejte nad tím, jaké dopady takovéto Vaše jednání může mít.


Proto Vás žádáme, ať zodpovědně dostojíte Vašim závazkům.

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel - Vy jste ji nevyzvednutím zboží porušil/a.
Proto není žádný důvod, aby na Vaše chyby náš obchod doplácel.


Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vysvětlili.

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, či pomoci s provedením platby, neváhejte nás kontaktovat . 

Předem děkujeme za Vaši férovost.